Thajské masáže

Thajské masáže jsou od Nás vzdáleny 1,5 km, kam se nechá dojít procházkou a rádi se o Vás postarají a budete se cítit jako noví.

Technika thajské masáže spočívá v promačkávání jednotlivých bodů na zmíněných energetických drahách. Toho se docílí vyvíjením obecného tlaku, natahováním a protahováním jednotlivých částí těla. Thajská masáž je vynikajícím způsobem, jak udržet člověka v dobré kondici. Při pravidelném absolvování thajských masáží se člověk cítí lépe a lépe a v určitých případech postupně mizí i déletrvající zdravotní problémy.

Více informací o thajských masážích v Jesenici na: http://www.sawan.cz/